Monitor Abonnementstarief WMO

Deze website is onderdeel van de monitor abonnementstarief Wmo. Op deze website kunt u de gepubliceerde rapporten terug vinden en een dashboard. In het dashboard kunt u diverse doorsnedes maken (waar mogelijk per gemeente) voor de volgende indicatoren:

  1. Aantal unieke cliënten die gebruik maken van Wmo maatwerkvoorzieningen exclusief verblijf en opvang
  2. Inkomsten uit eigen bijdrage voor de Wmo maatwerkvoorzieningen exclusief verblijf en opvang
  3. Uitgaven van gemeenten aan Wmo maatwerkvoorzieningen exclusief verblijf en opvang
  4. Aantal Wmo cliënten dat instroomt in de WLZ